Sjöräddningsövning i Finska Viken

I dagarna har det genomförts en estnisk-finsk-rysk sjöräddningsövning i Finska viken med färjan Victoria I i centrum. Enligt scenariot kolliderade Victoria I igår vid Naissaar (Nargö) med en fritidsbåt som sjönk – Victoria I fick skrovskador. I samband med kollisionen inträffade också explosioner ombord på Victoria I med skadade passagerare, rök i hyttkorridorer och människor som fallit överbord. I övningen deltog det estniska gränsbevakningsfartyget Pikker, finska Tavi och ryska Almaz samt tre helikoptrar från de tre länderna som sedan 1995 har anordnat gemensamma sjöräddningsövningar.