Bild ur en film som huthirebellerna släppte dagen efter kapningen av NYK:s fartyg Galaxy Leader.

Kategori: Säkerhet

Sjömän ges rätt att vägra Röda havet

Enligt en nyligen gjord IBF-överenskommelse kan sjömän vägra att segla på fartyg som passerar Röda havet. Och idag är det tre månader sedan bilfartyget Galaxy Leader kapades, vilket uppmärksammas i ett gemensamt uttalande från branschen.
Enligt en ny överenskommelse från IBF, International Bargaining Forum där rederier och arbetstagarorganisationer ingår, har sjömän rätt att vägra segla in i området kring Röda havet. I ett pressmeddelande från Internationella Transportarbetareförbundet (som är en part i IBF) uttrycks oro över huthirebellernas agerande i Röda havet. Konflikten har den senaste tiden eskalerat och attackerna mot kommersiella fartyg har blivit allt mer sofistikerade och hotar säkerheten för fartyg och sjömän, skriver man i uttalandet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]nde från Internationella Transportarbetareförbundet (som är en part i IBF) uttrycks oro över huthirebellernas agerande i Röda havet. Konflikten har den senaste tiden eskalerat och attackerna mot kommersiella fartyg har blivit allt mer sofistikerade och hotar säkerheten för fartyg och sjömän, skriver man i uttalandet.

Södra delen av Röda havet är sedan ett par månader ett högriskområde enligt IBF-kommittén Woac (Warlike Operations Area Committee). Nyligen utökades högriskområdet till att även omfatta Adenviken och omgivande vatten. IBF kom också nyligen överens om att i de befintliga villkoren inkludera sjömäns rätt att vägra segla in i området. Avmönstring ska enligt IBF ske på rederiets bekostnad. Sjömän som väljer att mönstra av, och inte förflyttas till ett annat fartyg inom samma rederi, ska kompenseras med en summa som motsvarar två månaders grundlön. Den som vill utnyttja sin rätt att mönstra av måste meddela detta sju dagar innan fartyget går in i området.

”Beslutet att inkludera sjömäns rätt att vägra segla togs inte lättvindigt eftersom det skulle kunna påverka den globala handeln negativt, men sjöfolkets säkerhet är av största vikt”, påpekar IBF i uttalandet. 

Idag, måndag den 19 februari, är det tre månader sedan bilfartyget Galaxy Leader kapades av huthirebeller i Röda havet. I ett gemensamt uttalande uttrycker en lång rad aktörer inom internationell sjöfartsnäring sin oro för sjömännen som fortfarande hålls som gisslan, och uppmanar huthirebellerna att släppa fartygets besättning.

”De 25 sjömän som utgör besättningen på Galaxy Leader är oskyldiga offer för den pågående aggressionen mot den globala sjöfarten, och deras svåra situation är ett stort problem när handelssjöfarten fortsätter att attackeras. Internationella organisationer och stater måste göra alla ansträngningar de kan för att säkerställa att sjömännen omedelbart släpps fria”, skriver aktörerna.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]