Sjöman dödad i piratdåd

En filippinsk sjöman dödades i samband med att kemtankern Bunga Melati Dua kapades av beväpnade pirater utanför Somalias kust. Fartyget var lastat med 32.000 ton palmolja när det attackerades i Adenviken. Fartyget som ägs av malaysiska MISC är fortfarande kapat. I fredags kapades ytterligare ett MISC-ägt fartyg, Bunga Melati 5. De senaste piratattackerna har skapat stor debatt i Filippinerna, det enskilda land som förser världens sjöfart med flest sjömän. Bemanningsföretag i landet föreslår nu ett förbud för filippinska sjöman att arbeta i högriskområden som Adenviken, så länge piratattackerna fortsätter att vålla stora problem. Departementet för arbetsmarknad kommer nu att titta över frågan, skriver Lloyd’s List.Tyska rederier har också uttryckt stor oro över utvecklingen och kräver nu att den tyska marinen ska börja bekämpa piratattacker utanför Somalia, skriver Lloyd’s List.”Vi har vädjat till alla partier i det tyska parlamentet till att ge tillåtelse för den tyska marinen att företa åtgärder mot pirater"