Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning

”Sjömän behövs även i framtiden”

Smarta fartyg innebär inte att behovet av sjömän upphör att existera. Det var ett av budskapen som studenterna på årets Sjölog Forum fick ta del av.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]og Forum fick ta del av.

I gårdagens Sjölog Forum, det vill säga seminariedagen av Chalmers Studentkårs Sjösektions Sjölog-evenemang, ingick bland annat en paneldiskussion där flera aktuella frågor togs upp. Före paneldiskussionen talade Rikard Engström, vd för Föreningen Svensk Sjöfart, bland annat om transporternas betydelse för Sverige.   

– Transporter är inte alls hållbara i dag, det är mycket som måste göras. Men om vi ser på sjöfarten är den ett av de mest hållbara transportslagen.

Nödvändiga för Sverige

– Vår vision är att skapa den mest hållbara sjöfarten i Europa och för att kunna göra det måste vi fokusera på forskning och hur vi kan bli effektiva och mer miljövänliga. Ur ett svenskt perspektiv är transporter en service som är nödvändig för att Sverige ska vara konkurrenskraftig som nation.

Rikard Engström betonade betydelsen av att se på transporter ur ett logistiskt perspektiv snarare än att titta på enskilda transportmedel.

– Skalekonomi är en av de fundamentala orsakerna till att sjöfarten är så viktig. Det handlar också om att ha rätt fartyg på rätt plats. Det är där som logistiken kommer in.

Autonoma eller smarta fartyg

I paneldiskussionen deltog Ulf Nilsson från Kustbevakningen, Maria Grahn från Chalmers, Rikard Engström från Svensk Sjöfart och Ellen Nordström från Trafikverket Färjerederiet. Moderator var Martin Larsson, tekniklektor på Chalmers tekniska högskola.

Ett av de ämnen som behandlades var autonoma fartyg, eller smarta fartyg, som man numera föredrar att kalla dem i Sverige.

– Det talas mycket om smarta fartyg. Ur vårt perspektiv vill vi inte tala om autonoma fartyg för då får man visionen av ett fartyg utan personal ombord. Det är i grund och botten inte det som kommer att hända. Vi kommer fortfarande att ha personal ombord. Till exempel WMU har publicerat en rapport med en prognos för 2040 där det framgår en av fem tjänster kommer att försvinna. Det innebär att fyra av fem kommer att finnas kvar. Vi kan också se att om vi då har åtminstone dubbelt så mycket sjöfart så kommer vi definitivt att behöva sjömän även i framtiden. Vi kommer att ha ett behov av sjömän ombord och i land och i hela den maritima industrin som sådan, sa Rikard Engström.

Hoppas på många studenter även i framtiden

Ellen Nordström var av samma åsikt som Rikard Engström.

– Vi kommer definitivt att behöva sjömän, men vi kan inte exakt säga hur deras dagliga arbete kommer att se ut i framtiden. Vad vi talar om i Färjerederiet är att det existerar en diskussion om autonoma fartyg även om vi kanske inte gillar det. Men det är viktigt att anamma vad det kommer att leda till och vad det betyder för oss. Jag tror att vår personal och våra besättningar i högre grad kommer att ta del av att driva rederiet. Det kommer mer att gå mot fleet management, besättningsmedlemmarna kommer att bli mer involverade än i dag. Rollerna kan förändras, men besättningen blir definitivt kvar. I ett långsiktigt perspektiv kanske de inte är ombord i samma utsträckning som i dag, men vi kommer definitivt att behöva besättningsmedlemmar. Jag hoppas därför att vi har mycket studenter även i framtiden.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]