Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Säkerhet

Sjökorten blir enklare

När de svenska sjökorten nu anpassas till det nya höjdsystemet blir de enklare och mer rättvisande. Först ut är sträckan Haparanda- Skellefteå.

Just nu pågår ett förändringsarbete av de svenska sjökorten som ska anpassas till det nya nationella höjdsystemet RH 2000.

– De nya sjökorten blir enklare, lättare och mer rättvisande. Som användare behöver man inte ta hänsyn till landhöjning utan bara korrigera för aktuellt vattenstånd för att få aktuellt djup, säger Elisabeth Svensson, projektledare och kartingenjör på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Landhöjning

För sjökortens del innebär landhöjningen, som pågår i större delen av Sverige och framför allt utmed mellersta och norra Norrlandskusten, att djupuppgifterna långsamt blir inaktuella. I vissa områden längs Norrlandskusten är det, enligt Sjöfartsverket, vid medelvattenstånd så mycket som 0,5 m grundare än vad sjökorten för närvarande anger. För att lösa detta problem, samt för att anpassa de svenska sjökorten till en internationell referensnivå, har Sjöfartsverket påbörjat ”Sjökortslyftet”.

Internationellt

Enligt pressmeddelandet anpassas sjökorten för moderna satellitbaserade mätningar vilket ger större noggrannhet. De nya sjökorten utgår dessutom från samma nollpunkt som lantmäteriet mäter mot. Det nya systemet bygger på internationella rekommendationer.

– Det är mycket data som ska förändras. Vi började vid gränsen till Finland och har jobbat oss ner längs kusten. Längs Norrlandskusten har både strandlinjen men framförallt djupangivelserna förändrats. Det har hänt mycket med landhöjningen där, säger Elisabeth Svensson.

Haparanda-Skellefteå klart

Arbetet med Sjökortslyftet påbörjades 2016 vid gränsen mot Finland och kommer att följa kusten medurs och beräknas nå norska gränsen till 2021. Arbetet har, inför våren 2017, resulterat i att sjökorten på sträckan Haparanda-Skellefteå utkommit med det nya referenssystemet.

Trycks 2018

Sträckan mellan Haparanda och Nygrån är helt klar och finns tillgänglig i de digitala sjökorten som handelssjöfarten använder. Ny sjökortsdata är även tillgängliga för de aktörer som tillverkar elektroniska navigationssystem för fritidsbåtar. Specialkorten över Skellefteå kommer att bli färdiga och släppas under sommaren/tidig höst. De allmänna sjökorten (tryckta i A0-format) som används främst av handelssjöfarten är planerade att tryckas under 2018 för den aktuella sträckan. Båtsportkortet Bottenviken (Haparanda–Sikeå) planeras vara färdigt till sommaren 2018.