Sjöfartsverkets vinst översteg 100 miljoner

Det svenska Sjöfartsverket redovisar ett resultat på 143,4 miljoner kronor efter finansiella poster. Av dessa har 41 miljoner kronor avsatts till resultatutjämningsfonden. Av resterande 102,4 miljoner har verket betalat 28,7 miljoner kronor i skattemotsvarighet till staten. Av nettoresultatet på 73,7 miljoner kronor går en tredjedel, eller 24,6 miljoner kronor, i utdelning till staten. Förra året var resultatet före skatt 38 miljoner kronor.Intäkterna steg från 1.493 miljoner kronor 2003 till 1.553 miljoner kronor. Farledsavgifterna steg något till 961 miljoner kronor. De kontinuerligt höjda lotsavgifterna fortsätter att öka på intäkterna. 303,8 miljoner kronor är en ökning med cirka 40 miljoner kronor jämfört med 2003.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.