Sjöfartsverket tveksamt till ny bro i Göta älv

Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen uttrycker i ett remissvar viss oro för att den planerade gång- och cykelbron över Göta älv ska bli ett hinder för sjöfarten.– Visst kan vi väl säga att en bro är ett hinder för sjöfarten, säger sjötrafikområdeschef Dan-Erik Andersson till SST.I remissvaret vill myndigheterna ha fler simuleringar som utförs i en fullskale-simulator, en sådan som finns på Lighthouse, för att bättre kunna bedöma säkerhetsmarginaler och hur bron syns i mörker och dålig sikt. Efter att svaret lämnades in har fler simuleringar och anpassningar gjorts i förslaget.– I dagsläget är den föreslagna sträckningen så bra den kan bli, om det ska bli någon ny bro över Göta älv, säger Dan-Erik Andersson.