Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Folk/företag

Sjöfartsverket stärker internrevisionen

Sjöfartsverket inrättar en ny funktion för internrevision och anställer en chef för verksamheten.

Åtgärden görs för att fortsätta leva upp till allmänhetens krav på en verksamhet och leverans med högt förtroende, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

– Styrelsen, ledningen och verksamheten ska känna trygghet med att det är ordning och reda i det vi håller på med. Detta ska inte tolkas som kritik mot organisationen, det är en ytterligare hjälp för verksamheten till förbättring, säger Olle Sundin, ordförande i Sjöfartsverkets styrelse.

Ny chef

Den 1 september började Mikael Andersson som internrevisionschef. Han kommer tidigare från internationella revisionsföretaget KPMG. Han har utvärderat internrevisionen hos 20–25 myndigheter och har jobbat både med extern och intern revision i både Sverige och USA. Nu ska han bygga upp internrevisionen tillsammans med de funktioner som redan jobbar med revision på Sjöfartsverket. 

Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket är glad över att Mikael Andersson nu har börjat.

– Mikael Andersson har närmare tjugo års erfarenhet av revision. Han har också utvärderat många myndigheters internrevisionsfunktioner. Erfarenheter från detta kommer väl till pass när vi nu etablerar en egen internrevisionsfunktion. Jag ser det som ett stöd för oss att ligga steget före och därmed behålla initiativet i verksamheten, säger Katarina Norén.

Inget formellt krav

Det är styrelsen som tagit initiativet till den nya funktionen. Andra myndigheter har krav från regeringen att ha en internrevision, så är det dock inte i det här fallet.

– Vi har inte ett formellt åläggande från regeringen att ha en internrevision men vi står inför stora utmaningar med bland annat förvärv av nya isbrytare och internrevisionen är primärt ett verktyg för att biträda styrelsen i sitt uppdrag att bland annat utföra uppföljning av verksamheten, säger ordförande Olle Sundin.

Internrevisionen ska granska och lämna förslag på förbättringar av myndighetens processer för intern styrning och kontroll. Funktionen gör en självständig granskning av hur den interna styrningen och kontrollen är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet uppfyller kraven i myndighetsförordningen.

Finns kritik

Att stärka upp för möjligheten att identifiera risker för att förbättra verksamheten är en diskussion som tas upp varje år i styrelsen.

– Med tanke på att det finns kritik mot oss, har vi tyckt att det var naturligt att stärka Sjöfartsverkets internrevision. Dels är detta ett sätt att hjälpa och bistå verksamheten att få ordning och reda i sin verksamhet. Dels har vi stora inköp framöver där vi behöver en verksamhet som kan hantera det, säger Olle Sundin.