Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö

Sjöfartsverket sänker farledsavgifterna

Sjöfartsverket har beslutat att sänka farledsavgifterna med sammanlagt 45 miljoner kronor per år från och med 2015. Något som Redareföreningen är glada för.

– Vi är väldigt tacksamma för den lyhördhet som Sjöfartsverket har visat, säger Carl Carlsson, som är miljöansvarig på Sveriges Redareförening, till Sjöfartstidningen.

Sjöfartsverkets förslag om att sänka avgifterna är tänkt att skickas ut på remiss under oktober månad. Samtidigt som de dragit tillbaka det förslag som gick ut på remiss tidigare under sommaren – ett förslag som handlade om en större förändring av hela avgiftssystemet.

Sänker inom det befintliga systemet

Vi har lyssnat på kundernas synpunkter och därför ändrat förslaget. I stället föreslår vi en prisjustering i det befintliga systemet, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Carl Carlsson har inte kunnat titta närmare på Sjöfartsverkets nya förslag, eftersom det ännu inte gått ut på remiss. Han är dock nöjd med sänkningen på 45 miljoner kronor årligen och ser nu fram emot att börja jobba på en större förändring.

Indexbaserat system till 2017

– Nu börjar vi jobba, tillsammans med Sjöfartsverket och andra intressenter, mot ett indexbaserat sjöfartsavgiftssystem till 2017, säger han och menar då ett system som bygger mer på de enskilda fartygens miljöprestation.

En av anledningarna till att Sjöfartsverket måste göra om avgiftssystemet är det nya svaveldirektivet som träder i kraft nästa år. Tidigare har vissa fartyg haft speciella intyg och därmed undantagits från svavelavgiften. Men efter årsskiftet kommer de ingå i det normala avgiftssystemet.