Sjöfartsverket i Finland bestraffar ”olydig” lots

Den över ett år långa tvisten om huruvida privat lotsningsverksamhet ska vara tillåten eller inte i Finland har tagit en ny vändning. Från det privatägda Baltic Pilot Ltd Oy meddelas att Sjöfartsverket efter påtryckning från trafikministeriet har dragit in lotsbrevet för en lots inom företaget. Trafikministeriet går därmed emot åklagarämbetet i Egentliga Finland, som tidigare i höst ansåg att det inte är brottsligt att anlita en behörig lots som har en annan arbetsgivare än statliga Finnpilot. Baltic Pilot och den berörda lotsen kommer att överklaga Sjöfartsverkets beslut till Åbo förvaltningsdomstol.