Sjöfartsverket handlar upp sjömätning

Sjöfartsverket håller just nu på att handla upp sjömätning av svenska farleder i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken – sammanlagt kommer staten att lägga ut SEK 26,5 miljoner på uppdragen som ska utföras i år och nästa år. Detta kommer sedan att ligga till grund för uppdatering av sjökort och andra nautiska publikationer. Sjömätningen kommer till största delen att ske på djup under 20 meter. Sjömätningarna ingår i MonaLisa-projektet, med 50-procenting EU-finansiering.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.