Sjöfartsverket gav dispens till undermåligt fartyg

Sjöfartsverket har på felaktiga grunder gett det ryskflaggade fartyget ”Volgobalt 106” dispens för två inrikes resor med träpellets. Eftersom detta är cabotagetrafik kan dispens endast utfärdas om det inte finns något fartyg flaggat i ett EU/ESS-land som kan ta lasten. Enligt uppgift till SST fanns det dock vid dispenstillfället minst två svenska fartyg öppna på marknaden. Nu visar det sig också att Sjöfartsverket gett dispensen till ett fartyg som inte har den brandskyddsutrustning som krävs för denna typ av transport. ”Volgobalt 106” lastade träpellets den 21–22 mars i Norrköping för Helsingborg där man lossade fram till den 29. Därefter avgick fartyget för lastning av trätorvspellets i Oskarshamn. Man fick dock avbryta lastningen i dag, torsdag, och lossa godset igen efter en hamnstatskontroll. Enligt Sjöfartsinspektionen skall det finnas en fast CO2-anläggning, alternativt vattensprinkler eller skum, i lastrummet vid transport av träpellets och när fuktighetshalten understiger 15 procent. I detta fall var den 10 procent och någon fast brandsläckningsanläggning fanns inte ombord.