Sjöfartsverket förbereder upphandling av civila sjöräddningshelikoptrar

När försvarets helikopterbaser på Säve och Berga läggs ned måste de ersättas med en civil sjöräddningshelikopter i Göteborgsregionen och en i Stockholmsregionen. Det visar den utredning Sjöfartsverket nu har överlämnat till regeringen. Helikoptrarna skall vara av den storlek som försvaret kallar medeltunga, som till exempel Superpuman. Sjöfartsverket förbereder nu en upphandling av civila sjöräddningshelikoptrar och man anser också att verksamheten måste samfinansieras med andra aktörer som har behov av helikoptertjänsterna. Verkets kontakter med andra myndigheter visar att det finns intresse av att utnyttja räddningshelikoptrarna också från andra håll. Kostnaden för att upprätthålla den civila sjöräddningsverksamheten, som idag bedrivs av Norrlandsflyg på uppdrag av Sjöfartsverket i Visby och Sundsvall, kostar 19 miljoner kronor per station och år. Det innebär att driften av nya stationer i Göteborg och Stockholm kommer att kosta runt 38 miljoner kronor per år.