Högskolan på Åland

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning

Sjöfartsutbildningen samordnas på Åland

Redan höstterminen 2014 tas det första steget mot en genomgripande samordning av sjöfartsutbildningarna på Åland.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]bildningarna på Åland.

Från och med hösten 2014 kommer sjöfartsutbildningarna på Åland att verka under det gemensamma namnet Ålands sjöfartsakademi (ÅSA). Detta blir det första steget i en reform som Ålands landskapsregering har tagit beslut om. Syftet är att samordna sjöfartsutbildningen inom Högskolan på Åland, Ålands gymnasium och Ålands sjösäkerhetscentrum.

Övergångstid

Ledningen för sjöfartsutbildningen i Högskolan på Åland och Ålands gymnasium samordnas under en övergångsperiod enligt samarbetsavtal. Detta sker under högskolans ledning och högskolans nuvarande vicerektor Ronny Eriksson blir förman för sjöfartsutbildningen.

– Samarbetsavtalet reglerar förmanskap och disposition av utrymmen. I praktiken börjar vi jobba som en helhet redan från hösten. På sikt kommer det att bli en förändring, men inledningsvis är det inget dramatiskt. Avsikten är att det ska bli en starkare sjöfartsutbildning med en tydligare profil, och framför allt att studievägarna ska bli så tydliga och klara som möjligt, säger Ronny Eriksson till Sjöfartstidningen.

Under övergångstiden ska man organisatoriskt samordna den examensinriktade sjöfartsutbildningen inom de båda skolorna.

– Sjöfartsutbildningen under gymnasienivå kommer att sammanföras under högskolans ledning för att få en starkare helhet, förklarar Ronny Eriksson vidare. 

Lång process

Under denna övergångsperiod står de två skolorna själva för sina respektive kostnader, bland annat löner.

– Det är en lång process och detta är en temporär lösning tills man har kollektivavtalsfrågorna på plats. Därefter kommer budgetstyrningen att flyttas över till Högskolan på Åland, upplyser Ronny Eriksson.

Han säger att det inte finns någon exakt tidsplan för detta.

– Orsaken är att det handlar om avtalsförhandlingar med arbetsmarknandens parter. Personalen övergår till högskolan i budget när man har ingått tjänstekollektivavtal.

Tar fram förslag

Även Ålands sjösäkerhetscentrum inkluderas i ÅSA. Dess verksamhet ska ingå i nära samarbete med den examensinriktade utbildningen. Sjösäkerhetscentrets uppdrag blir att ordna, marknadsföra och sälja den externa kursverksamheten. Steg ett blir att ingå ett samarbetsavtal mellan Högskolan på Åland och Ålands sjösäkerhetscentrum. Parterna ska sedan ta fram ett förslag om hur Ålands sjösäkerhetscentrum permanent ska införlivas i ÅSA. Förslaget ska lämnas till landskapsregeringen inom oktober 2014.

Vidare kommer skolfartyget Michael Sars att beröras av samordningen. Ledningsansvaret för skolfartyget överförs till Ålands sjösäkerhetscentrum i budgeten för 2015. Ansvar för drift och underhåll blir kvar hos landskapsregeringens Trafikavdelning.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]