Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Sjöfartsstödet fortsatt viktigt

1,5 miljarder kronor – så mycket uppgick sjöfartsstödet till under 2016, en knapp ökning jämfört med 2015, enligt Trafikanalys.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]till under 2016, en knapp ökning jämfört med 2015, enligt Trafikanalys.

Sjöfartsstödets betydelse för sjöfartsbranschen är fortfarande stort. Enligt Trafikanalys uppföljning av effekterna av sjöfartsstödet 2016 har stödet fortfarande stor betydelse för rederiernas lönsamhet.

”Utan stödet skulle rederierna behöva anpassa sin verksamhet på annat sätt och en sannolik anpassning skulle vara att fartyg flaggas ut till andra länder”, skriver Tarfikanalys i sin rapport.

Viktigast för managementbolag

I rapporten har Trafikanalys undersökt 35 stödmottagande rederier och deras ekonomiska resultat. Rapporten visar att omsättningen bland rederierna har ökat samtidigt som det sammanlagda resultat som helhet mer än halverats. Främst är det färjerederier som ökade sin omsättning 2016 och de mer diversifierade rederierna som minskat sina resultat.

För stora diversifierade rederier utgör sjöfartsstödet mellan 1-2 procent av omsättningen och påverkar därför resultatet i minde utsträckning. För tank-, torrlast- och färjerederierna är det dock viktigare. Där utgör sjöfartsstödet mellan 5-20 procent av omsättningen och påverkar i hög grad resultatet. Allra viktigast är stödet för managementbolag där sjöfartsstödet utgör omkring hälften av bolagens omsättning. Detta eftersom bolagen är inriktade på att hyra ut besättning samtidigt som sjöfartsstödet är till för att underlätta anställningen av svensk personal ombord.

Färre företag och fartyg

Under 2016 uppgick sjöfartsstödet till 1,467 miljarder kronor, jämfört med 1,402 miljarder kronor 2015. Antalet stödberättigade rederier har mer än halverats sedan 2002. Då var det cirka 90 rederier som tog emot stöd, 2016 var det 35. Samtidigt har det genomsnittliga stödet per rederi ökat kraftigt från omkring 17 miljoner kronor 2002 till 28 miljoner per företag 2016. 2002 fanns det 242 stödberättigade fartyg, 2016 var den siffran 101.

Hela Trafikanalys rapport finns att läsa här.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]