Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Sjöfartsstödet är livsviktigt för rederierna

Trafikanalys konstaterar i sin uppföljande rapport Sjöfartsstödets effekter 2018 att sjöfartsstödet fortsatt har stor betydelse för den svenska rederinäringen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]svenska rederinäringen.

Enligt Trafikanalys utgjorde stödet i genomsnitt tio procent av företagens omsättning 2018. Mätt som vinstmarginal var lönsamheten bland rederierna cirka två procent i genomsnitt 2018, vilket var något högre än 2017.

1,4 miljarder

Under 2018 utbetalades 1,43 miljarder kronor i sjöfartsstöd till 41 rederier. Av dessa rederier var 31 med i undersökningen för 2018. För dem uppgick det sammanlagda stödet till knappt 1,3 miljarder kronor, vilket är i stort sett lika mycket som året innan.

Enligt rapporten är rederierna fortsatt beroende av sjöfartsstödet. Vinstmarginalen sjunker kraftigt om sjöfartsstödet exkluderas. Samtliga rederisegment uppvisar negativa siffror för medianvärdet på vinstmarginalen om sjöfartsstödet exkluderas.

– Vi ser att sjöfartsstödets andel av omsättningen i snitt är cirka tio procent. För flera rederier är andelen mycket högre. Samtidigt är vinstmarginalen bland rederierna i snitt mycket lägre, cirka två procent. När sjöfartsstödet tas bort ur resultaträkningen blir lönsamheten kraftigt negativ. Det visar vilken stor betydelse stödet har, säger Björn Olsson, utredare på Trafikanalys och ansvarig för uppföljningen.

Effektivare än järnvägsföretagen

I årets rapport har Trafikanalys även analyserat rederiernas ekonomiska effektivitet med hänsyn till förädlingsvärde och kostnader. Analysen visar att den har ökat mellan år 2017 och 2018. Analysen visar också att gruppen av rederier tillsammans är ungefär lika effektiva som vägtransport­företagen och mer effektiva än järnvägsföretagen.

– Att sjöfartsstödet går till en effektiv rederiverksamhet är viktigt. Vi vet sedan tidigare att rederierna är miljöeffektiva när det gäller godstransporter och kan nu konstatera att det även finns en ekonomisk effektivitet bland de rederier som tar emot stödet, säger Björn Olsson.

Konkurrenskraft

Att andra länder också har sjöfartsstöd gör det svenska stödet viktigt för att de svenska rederiernas konkurrenskraft. Trafikanalys påpekar att utan sjöfartsstöd skulle rederierna inte kunna bedriva verksamheten på samma sätt som idag och sannolikt behöva flagga ut fartyg till andra länder.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]