Trafikverket presenterade sin rapport för nytt inriktningsunderlag i veckan.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Myndigheter

Sjöfartssatsningar för över 14 miljarder

Det var prioritet på underhåll och att utnyttja befintlig infrastruktur som Trafikverket lyfte fram när myndigheten presenterade sin rapport för nytt inriktningsunderlag i veckan, ett underlag till kommande infrastrukturproposition.
Trafikverket har haft i uppdrag att redovisa vad som är möjligt och inte inom de 959 miljarder kronor som finns i nuvarande nationell plan för åren 2026–2037.  Under måndagen redovisade myndigheten uppdraget där mycket tonvikt ligger på vikten av att underhålla den existerande infrastrukturen.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ph –>

Trafikverket har haft i uppdrag att redovisa vad som är möjligt och inte inom de 959 miljarder kronor som finns i nuvarande nationell plan för åren 2026–2037.  Under måndagen redovisade myndigheten uppdraget där mycket tonvikt ligger på vikten av att underhålla den existerande infrastrukturen.

− Vi kan konstatera att utmaningarna är många, exempelvis omställning till fossilfrihet, förändrat klimat och allt mer extremt väder, ökande kostnader för att bygga och underhålla samt det allt osäkrare omvärldsläget, säger Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten beräknas det kosta drygt 350 miljarder kronor att fullfölja de större investeringarna på över 100 miljoner kronor i den gällande planen för planperioden. Av dem rör knappt 5 procent sjöfartsinvesteringar, drygt 14,2 miljarder kronor enligt 2023 års prisnivå.

I rapporten trycker Trafikverket på att det kommer att bli avgörande för framtidens tillgänglighet hur den infrastruktur som redan finns kan underhållas och utnyttjas. Trafikverket pekar också på hur tillgängligheten i transportsystemet kan öka genom ett effektivare utnyttjande och genom att tillvarata möjligheterna med elektrifiering, digitalisering och automatisering.

Specifika sjöfartsfrågor som lyfts fram i rapporten är bland annat behovet av elektrifiering och digitalisering inom sjöfarten. Det står att ”en utbyggd landinfrastruktur för elektricitet som bränsle och för matning av fartygens elnät är väsentlig för att utveckla den nationella sjöfarten i en klimatneutral riktning”

Rapporten tar också upp frågan om skatt på el för sjöfarten.

”Elektricitet för framdrivning av fartyg i internationell trafik är idag skattebefriad. Hur beskattningen kommer att se ut för inrikes sjöfart påverkar takten i svenska rederiers klimatomställnings- och investeringsförmåga.”

Även frågan om att flera transportslag inklusive sjöfarten står inför en kritisk kompetenssituation lyfts fram.

”Infrastruktursektorn är beroende av många bristyrken som idag är svåra att rekrytera, vilket gör kompetensförsörjning till en allt mer prioriterad och akut fråga,” skriver myndigheten.

Gällande digitalisering lyfts det också fram som en viktig framtidsväg för sjöfarten.

”Inom sjöfarten kan digitalisering möjliggöra bättre utnyttjande av infrastrukturen, högre sjösäkerhet, effektivare hamnanlöp och bättre kopplingar till andra trafikslag.”

När det gäller ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen, så skriver Trafikverket i rapporten att ”för sjöfarten kan utformningen av farleds- och lotsavgifter spela stor roll för effektiviteten i systemet, medan hamnverksamheten kan effektiviseras genom nya digitala tjänster.

Arbetet med inriktningsunderlaget har utgått från en trafikslagsövergripande analys, där väg, järnväg, luft- och sjöfart ingår. Den 15 januari 2024 redovisade Trafikverket uppdraget till regeringen. Samtidigt gick underlaget på extern remiss. Remissynpunkterna går till regeringen.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]