Sjöfartsmiddag lockade många

Den 10 juni hölls Bergen Shipping Dinner för andra gången och närmare 640 mäklare, redare och befraktare deltog. Bergen Shipping Dinner arrangeras vartannat år av Bergens rederi- och skeppsmäklareföreningar. Årets evenemang lockade också ett stort antal deltagare från Amerika, Asien och Europa.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.