Sjöfartsmiddag lockade många

Den 10 juni hölls Bergen Shipping Dinner för andra gången och närmare 640 mäklare, redare och befraktare deltog. Bergen Shipping Dinner arrangeras vartannat år av Bergens rederi- och skeppsmäklareföreningar. Årets evenemang lockade också ett stort antal deltagare från Amerika, Asien och Europa.