Sjöfartsmagasinet läggs ned

Efter 26 år i etern går radioprogrammet Sjöfartsmagasinet i graven i samband med att Radio Sweden läggs ned i sin nuvarande form. Torbjörn Dalnäs, informationssekreterare på Sjömansservice samt mångårig Radio Sweden-lyssnare då han var till sjöss, säger till SST:– Detta är bedrövligt. Det måste omprövas! Beslutet är fattat som en rent administrativ åtgärd. Man lägger ned en väldigt betydelsefull informationskanal och länk till hemlandet för sjömän och andra kategorier av människor. Räknenissarna tror att alla är uppkopplade till internet, men där är vi inte ännu.Dalnäs hoppas att kunskap om frågan sprids så att folk inom sjöfarten och andra hör av sig till ledningen för SR.I höstas firade Radio Sweden 70 år av sändningar för svenskar utanför Sverige, den 1 april upphör produktionen av egna program.