Under torsdagen överlämnades sjöfartsagendan NRIA Sjöfart 2021 till näringsminister Ibrahim Baylan där bland annat Wallenius Marine presenterade konceptet Oceanbird.

Fotograf: Wallenius Marine/ Kristian Pohl

Kategori: Forskning | Politik

Sjöfartsagenda överlämnad till näringsministern

Under torsdagen lämnades den nationella agendan för sjöfartsforskning och -innovation, NRIA Sjöfart 2021, över till näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Agendan, som är ett gemensamt ställningstagande från den svenska sjöfartssektorn, lyfter fram potentialen i ökade satsningar på sjöfartsforskning och innovation, bland annat genom möjligheter att förbättra klimat och miljö, att trygga landets försörjning och ge industrin rätt förutsättningar.

Entusiasm hos näringsministern

Under mötet med näringsminister Ibrahim Baylan representerades sjöfartssektorn av samverkansplattformen Lighthouse, Stena, Föreningen Svensk Sjöfart, RISE, Wallenius Marine, Saab Kockums och ABB.

Enligt ett pressmeddelande från Lighthosue efter mötet uttryckte Ibrahim Baylan en entusiasm över sjöfartsagendan.

–  Det glädjer mig väldigt mycket att ni är framåtlutande och att ni vill förändra. Det ska inte underskattas i sådana här sammanhang, speciellt som inte bara en utan flera strukturförändringar ska genomföras. Det finns ett behov av en snabb digitalisering, ett behov av en klimatomställning samtidigt som behoven av ny och förändrad kompetens behöver hanteras, sa han.

Hela näringen har samlats

Carl-Johan Hagman, rederichef på Stena, poängterade betydelsen av att så många aktörer gått samman för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett av de ledande länderna i världen när det kommer till utveckling av en hållbar sjöfart, både vad gäller säkerhet, klimat och miljö.

 – Det viktigaste med att ta fram den nationella forsknings- och innovations-agendan är att hela den svenska sjöfartsnäringen har samlats kring ett dokument som beskriver framtidens spännande utmaningar. Agendan visar också på hur viktigt det är för vårt samhälle att sjöfartsnäringen får möjlighet att utvecklas i takt med övrig industri, sa han.

Lyfte upp Oceanbird som exempel

Under mötet deltog även Per Tunell från Wallenius Marine som berättade om utvecklingen av det vinddrivna biltransportfartyget Oceanbird som ett konkret exempel på en framgångsrik samverkan mellan svensk industri, myndigheter, akademi och institut.

– Vi har fått en fantastisk respons. Det har varit artiklar i CNN, Forbes och World Economic Forum och förstås en hel del i svensk media. Men kanske ännu viktigare är att vi fått massa förfrågningar från lastägare, inte bara inom roro-segmentet som vi arbetar inom, utan också från andra lastägare som undrar när det här kan bli tillgängligt från vår typ av transport. Den här responsen visar på att det verkligen finns en stor efterfrågan på den här typen av lösningar, säger han i pressuttalandet.

Sjöfart – inget särintresse

Under torsdagens möte pekade även Ibrahim Baylan på sjöfartssektorns betydelse för Sverige.

– Att peka på andra och säga att ni är ett särintresse, medan jag står för det allmänna intresset, för oss ingen vart. Det är en återvändsgränd för ett land som är så beroende av sin utrikeshandel och sin öppenhet. En del av det ni pekar på i agendan försöker vi redan göra när det gäller forskning och utveckling, sa Ibrahim Baylan.