Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Arbetsmarknad | Folk/företag | Hamn/Logistik

Sjöfarten tror på framtiden

Stockholms Sjöfartsdag 2014 arrangeras på torsdagen inför en fullsatt hörsal på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Sjöfartsforums vd Anna Risfelt Hammargren var en av de första talarna. 

Anna Risfelt Hammargren valde i sitt tal att lyfta fram rubriken på dagens seminarium: ”Svensk sjöfart – en framtidsbransch?”.

– Precis den rubriken hade vi på Världssjöfartens dag i Göteborg 2008. Tyvärr svarade talarna den dagen nej på den frågan, men sedan dess har mycket hänt. Sjöfarten har blivit något de talar om i riksdag och regering, säger hon.

Hade fel

Hon fortsatte att berätta att när Catharina Elmsäter Svärd tillträdde som infrastrukturminister 2010 så trodde hon inte att hon skulle behöva hålla på med sjöfart.

– Hon hade fel och det insåg hon snabbt. Under den gångna mandatperioden har sjöfarten tagit sig in i både riksdag och regering. Politikerna talar sjöfart idag, säger Anna Risfelt Hammargren.

Viktigt med likabehandling

Just 2010 blev ”den maritima strategin” klar och tre år senare även det ”maritima manifestet”. I det sistnämnda finns sju konkreta åtgärdspunkter som 23 organisationer, myndigheter, företag, akademier och fackförbund skrivit under på.

– Nu baxar vi frågan om likabehandling mellan trafikslagen in i det politiska samtalet. Och det är inte bara farledsavgifter och kilometerskatt, utan också att det där tänkandet ska vara med ända från början. Redan när nya trafikprojekt planeras ska man exempelvis tänka på vilket trafikslag som är mest miljövänligt.

Inget särintresse

En annan fråga för branschen i den närmaste framtiden är hamneffektiviteten, menar Anna Risfelt Hammargren. 

– Ja, den måste bli bättre. Och utöver det måste inlandssjöfarten öka och vi måste sluta se oss själva som ett särintresse. Vi ska inte säga att vi jobbar i rederinäringen, utan att vi jobbar i sjöfartsnäringen. Den är mycket större och därmed mycket tyngre, säger Anna Risfelt Hammargren som avslutade sitt tal med att svensk sjöfart absolut kommer att vara en framtidsbransch 2016 eller senast 2017.

Stockholms Sjöfartsdag fortsätter under torsdagen med tal eller medverkan av bland annat M-politikern Jessica Rosencrantz, Carl Carlsson från Sveriges Redareförening, Kenny Reinhold från SEKO Sjöfolk, Anna Petersson från Transportstyrelsen samt nyblivna ordföranden i Trafikutskottet Karin Svensson Smith (MP).