Fotograf: Carolina Kihlström

Kategori: Säkerhet

Sjöfarten står inför ökade cyberhot

På Föreningen Svensk Sjöfarts sjöfartsfrukost om cybersäkerhet påpekade Matthew Williams från International Chamber of Shipping (ICS) vikten av medvetenhet om riskerna.

Matthew Williams, senior marine policy adviser på ICS, säger att det är viktigt att ta reda på vilka risker som företaget har för och därefter undersöka vilka åtgärder som ska genomföras.

– Det är viktigt att förstå att hoten ökar och sker ofta slumpvis. Hoten vi sett indikerar på en ökad hotbild för alla, samtidigt så är framtiden oviss, men det är viktigt att industrin agerar efter de nya hoten som uppstår i och med cyberhot.

Förstå tekniken ombord

Matthew Williams säger att det finns några steg som ett rederi bör ta för att höja sin cybersäkerhet.

– Steg ett är att titta på den operationella tekniken ombord och förstå hur den är uppkopplad genom nätverk, flyttbara media och människor. Anslutning är en viktig faktor för frekvensen för en cyberincident ombord på ett fartyg. Man borde också prioritera att beakta externa hot om man vet att man är speciellt sårbar för sådana aktioner.

Effekterna av en förlust

Steg två är att förstå effekterna av en förlust av flera kritiska system kring säkerhet, miljösäker operation och effektivitet.

– Det är viktigt att komma ihåg att man redan har denna information eftersom den utgör en del av riskbedömningen för existerande säkerhetshanteringsprocedurer.

Potentiell sårbarhet

I ett långtidsperspektiv anser Matthew Williams att det är nödvändigt att fortsätta utveckla sättet att hantera av cyberrisker och utnyttja de möjligheter som ny teknik erbjuder.

– Det är viktigt att implementera åtminstone grundläggande kontrollåtgärder för cybersäkerhet. De land- och ombordanställda utgör en första försvarslinje, men samtidigt en potentiell sårbarhet.