”Sjöfarten måste göra mer”

IMO har gjort mycket, men mer måste göras i kampen mot klimatförändringarna och för att minska utsläppen av växthusgaser. Det sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon när han talade vid inledningen av International Maritime Organisation:s jubileumsvecka. Han betonade sjöfartens stora betydelse, dels som bärare av 90 procent av världshandeln men också som inkomstkälla för utvecklingsländer, och menade att sjöfarten måste fortsätta växa samtidigt som naturen bevaras.FN:s sjöfartsorgan IMO fyller 60 år i år och det firas denna vecka i samband med att IMO:s högsta exekutiva organ, Council, har sin 100:e session. Ordförande i Council är den svenske sjösäkerhetsdirektören Johan Franson.Samtidigt invigdes organisationens nyrenoverade lokaler vid Albert Embankment i London. Att få lokalerna i toppskick har kostat GBP 62 miljoner, eller närmare 750 miljoner kronor, en nota som värdlandet Storbritannien tagit.