Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Miljö | Politik

”Sjöfarten kan halvera CO2-utsläppen”

Sedan 2007 har sjöfarten minskat sina koldioxidutsläpp med mer än tio procent. Men det går att halvera utsläppen, menar ICS.

Om några månader är det dags för FN:s stora klimatkonferens i Paris. Sjöfartsbranschen kommer där representeras av bland annat Internationella Sjöfartskammaren, ICS. Och ICS har nyligen presenterat siffror på sjöfartens miljöpåverkan, för att upplysa medlemsländernas förhandlare.

Inga komplexa åtgärder

Dels konstaterar de att den internationella sjöfartsbranschen har minskat sina CO2-utsläpp med tio procent sedan 2007. Det betyder att sjöfarten idag står för 2,2 procent av de globala koldioxidutsläppen. Jämfört med 2,8 procent 2007.

– Det beror på kraftiga reduktioner genom bränsleeffektivisering, detta utan behovet av komplexa virtuella åtgärder som klimmatkompensation, säger ICS:s generalsekreterare Peter Hinchliffe.

Går att göra mer

Men han är övertygad om att det går att göra mer.

– Med större fartyg, bättre maskiner och smartare hastighetskontroller är vi i shippingindustrin övertygade om att det går att minska CO2-utsläppen med 50 procent redan 2050.

Mycket har gjorts

ICS pekar också på att IMO redan 2013 satte ett mål om att alla fartyg som byggs från 2025 – även fartyg från utvecklingsländer – ska vara 30 procent mer miljöeffektiva än de som byggdes 2000.

– Hela världsflottan är idag omkring 20 procent mer miljöeffektiv jämfört med 2005. Med hjälp från industrin har IMO redan klarat av en stor del och är det enda forumet som kan leverera signifikanta koldioxidreduktioner från den internationella sjöfartsbranschen, säger Peter Hinchliffe.

Kommentarer

 • Kapten Haddock

  NS Savannah hade inga CO2-utsläpp alls…

 • Hannes Johnson, Chalmers

  Det här ju var luddigt. Har försökt få ICS att klargöra men inte fått svar. Vi kan ju börja med titeln – “halvera växthusgasutsläppen”. Det har varit alldeles för vanligt i kommunikation från t ex IMO och ICS tidigare att prata om “minskningar” i betydelsen minskning mot ett Business As Usual scenario alternativt som i minskade utsläpp per transportarbete. Inte totala utsläpp som man kanske tänker sig. Många har pekat ut tidigare att detta är att medvetet blanda ihop korten i sin kommunikation (själv har jag vid ett tillfälle använt ICS broschyrer i undervisning för att diskutera sken-argument i klimatfrågan)…

  Att minska totala CO2 utsläpp till 2050 med 50% är en helt annan utmaning än att halvera utsläpp per transportarbete. Det senare kommer knappast att vara något problem. En sådan potential har pekats ut under många år. Men i den senaste klimatrapporten till IMO gjordes en rad projektioner av sjöfartens förväntade utsläpp i framtiden. Inte ens när man antog låg global ekonomisk tillväxt, utbredd användning av LNG, och 60% mer energieffektiva fartyg kunde man se minskningar i totala utsläpp från sjöfarten fram till 2050.

  För det är totala utsläpp de kommande decennierna som är viktiga i ett klimatsammanhang. Det som diskuteras är hur snart utsläppskurvorna ska peaka och vända nedåt. Och där visar projektioner alltså att mycket arbete kommer att fortsätta krävas för att nå minskade totala utsläpp. Svensk Sjöfarts vision och strategi om noll utsläpp 2050 är ett fantastiskt positivt exempel, kanske kan ICS ansluta sig?

  Utsläppsminskningarna som skett de senaste åren är en enkel och för klimatet bra följdeffekt av överutbudet av tonnage och de höga oljepriserna, som gjort att rederier tjänat mer på att låta sina fartyg gå långsamt. I lobbyarbetet mot fler klimatregelverk för sjöfarten gillar man att beskriva detta som att sjöfarten genomfört en massa klimatåtgärder. I två år i rad har DNV-GL släppt rapporter snarare om hur stora utmaningar många rederier faktiskt har med att arbeta med energieffektivisering, utöver fartminskningar då (se ”Energy Management Study 2014/2015”). Huruvida dessa fartminskningar kommer att vara kvar nu när oljepriset är stabilt lågt är kanske snarare en fråga som avgörs av hur bunkerpriser och balansen mellan tillgängliga laster och fartyg, inte omsorg om klimatutsläpp (bakom pay-wall, men kanske en del har tillgång: http://www.sustainableshipping.com/news/Pressure-to-save-money-on-bunkers-has-eased-138530)

  Vad gäller EEDI som omnämns indirekt i artikeln visades det nyligen i en inlaga till MEPC att många fartyg som byggs idag redan klarar gränserna som sattes i IMO för 2030 (sammanfattning i MEPC 68/3/27). En förklaring enligt det holländska konsultbolaget CE Delft är att baslinjerna för EEDI sattes efter en världsflotta som var faktiskt var mindre effektiv än decenniet innan. ”Världsflottan är effektivare än 2005” – rapporten visade intressant nog att effektiviteten var på topp under 90-talet, för att sedan sjunka under 2000-talet. ICS säger att rapportens slutsatser är fel, men har inte varit så detaljerad i sin kritik utöver det.

  Jaja, det finns mycket att säga om detta… Just nu inför Paris går väl lobbymaskinerierna för fullt. Intressant att ICS numera förordar en klimatskatt på bränsle (framför ett utsläppshandelssystem). Tidigare har man varit väldigt tydlig med sitt ”shipping is not a cash cow”.

 • Bendix

  Cutty Sark hade heller inga utsläpp alls…

 • Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart

  Hannes, ICS är ingen egen organisation utan en förening som består av dess medlemmar. Vi är många i Sverige som deltar aktivt i ICS arbete. Det går bra att föra en dialog direkt med oss. Kontakta gärna vår miljöexpert Fredrik Larsson för vidare diskussion direkt.

  • Hannes Johnson

   Gärna det! Jag hör av mig.

   I Sustainable Shipping igår:

   ”An academic has warned that shipping shipping organisations are putting an overly positive spin on the improvements in carbon dioxide (CO2) emissions from the sector.

   Dr. Tristan Smith, University College London (UCL) Energy Institute, told Sustainable Shipping that the industry might be ”its own worst enemy” if it failed to grasp the momentum building on the GHG issue in the run-up to the climate talks in Paris in December. Painting a false portrait of the efficiency credentials of international shipping and coming across as regressive could be damaging for the sector, according to Smith.

   ”The recent results of the third IMO GHG study were celebrated for precisely the wrong reasons – using recent market-driven reductions in GHG as a sign of progress in the industry, and ignoring the risk of the reversal of this trend, or the dissonance between the same study’s forecast rising emissions from shipping, and the rest of the world’s intention to achieve absolute emission reductions,” Smith said.”

   http://www.sustainableshipping.com/news/138973?tag=45-167451-51616930-0-SS

 • Anonymous

  Mycket fokus ligger på emissioner, men man måste även börja jobba med logistiken. Tex varför måste man dundra fram i 28 knop till Gotland och varför kan man inte samordna trafiken över södra Östersjön bättre?

Artikeln är stängd för fler kommentarer