Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Säkerhet

Sjöfarten inte drabbad av ubåtsjakt

Ingen av hamnarna i Stockholm och Nynäshamn har drabbats av störningar i samband med Försvarsmaktens operation i Stockholms skärgård. Men de märker av närvaron.

I fredags inledde Försvarsmakten en stor operation runt om i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten själva handlar det om en underrättelseoperation efter ett antal iakttagelser, medan ett flertal medier rapporterar om att det kan röra sig om en jakt på en ubåt – och eventuellt en rysk sådan.

Avspärrningar

Under måndagen valde Försvarsmakten att införa ett säkerhetsavstånd till sina fartyg när de sökte utanför Nynäshamns hamn. Inga civila fartyg fick då komma närmare än en mil från deras fartyg.

Men avspärrningarna hann aldrig drabba några av de fartyg som gick in och ut ur Nynäshamns hamn – det berättar driftschefen Markus Johansson för Sjöfartstidningen.

– Nej, vi drabbades aldrig. Vid tidpunkten för avspärrningarna var inga av de reguljära fartygen som anlöper Nynäshamn i närheten.

”Kommer in till hamnen”

De har dock under de senaste dagarna kunnat se Försvarsmaktens fartyg patrullera utanför hamnen.

– Från och till kommer de också in i hamnen. Jag antar att de byter besättning eller något liknande, berättar Markus Johansson.

Samverkar med Försvarsmakten

Inte heller någon av de andra stora hamnarna i Stockholm har drabbats av Försvarsmaktens operation, det bekräftar Stockholms hamnars säkerhetschef Hans Kemkes för Sjöfartstidningen. De har dock löpande kontakt med Försvarsmakten.

– Vi sitter tillsammans i en samverkansgrupp kring operationen och samarbetar på de sätt vi kan.