Fotograf: Transportstyrelsen

Kategori: Säkerhet

Sjöfarten håller dödsnollan

För fjärde året i rad har noll personer omkommit inom svensk yrkessjöfart, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik över trafiksäkerheten 2018.

Sedan 2014 har ingen person omkommit till följd av olyckor inom yrkessjöfart i Sverige, vilket i Transportstyrelsens avgränsning i olycksstatistiken innefattar alla svenskregistrerade fartyg som har färdats i kommersiell trafik inom landets gränser under året.

Lägsta sedan 1971

Fritidsbåtssektorn sorteras tillsammans med yrkessjöfarten i statistiken, vilket gör att den totala siffran på antalet omkomna inom sjöfartstrafiken är tolv personer. Det är den lägsta siffran sedan statistiken började samlas in 1971.

Den sammanlagda siffran för omkomna inom alla transportslagen är 435, varav 325 döda inom vägtrafiken.

Transportstyrelsens grafiska sammanställning av olycksstatistiken finns för nedladdning på myndighetens hemsida.