Fotograf: Preem

Kategori: Folk/företag | Miljö

”Sjöfarten beroende av fossila drivmedel”

– Jag är glad över att beslutet togs av Preem och inte av någon annan, kommenterar Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, Preems beslut i går att dra tillbaka sina utbyggnadsplaner i Lysekil.

– Rent krasst så är sjöfarten beroende av lågsvavliga fossila drivmedel för tillfället. Och om vi då har företag med raffinaderier som vill producera så rent bränsle som möjligt under svenska miljökrav samtidigt som koldioxidutsläppen regleras av EU:s utsläppshandelssystem, så blir det inte riktigt bra om man sätter stopp för de planerna, för vi har inga realistiska alternativ för tillfället. Men att det är företagsekonomiska parametrar som styr deras val är bara en verklighet man får förhålla sig till. Jag är glad över att beslutet togs av Preem och inte av någon annan, säger Fredrik Larsson.

”Inte längre kommersiellt gångbart”

Det var på måndagen som Preem meddelade att de drar tillbaka sin ansökan om nytt miljötillstånd för Preemraff Lysekil, och att ROCC-projektet avvecklas. Syftet med projektet har enligt Preem främst varit att omvandla svavelrik tjockolja till produkter med lägre svavelhalt, som diesel och bensin. Men enligt Preem har coronapandemin och dess effekter på världsekonomin bidragit till att projektet inte längre är kommersiellt hållbart.

– Att avveckla ROCC-projektet är ett kommersiellt beslut som baseras på en sammanvägning av projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet. Beslutet att avveckla projektet gör även tillståndsansökan från 2016 inaktuell, säger Magnus Heimburg, nytillträdd vd för Preem, i ett pressmeddelande.

Ska lämna in ny ansökan

Preem skriver att beslutet innebär att resurser nu kommer att koncentreras till Preems övriga utvecklingsprojekt som på ett tydligare sätt kommer att bidra till ökad förnybar produktion. Företaget kommer att lämna in en ny ansökan under hösten för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil.

– Om det är som Preem säger att de vill ta tillbaka den här ansökan och fokusera på att tillverka förnybart bränsle så är det positivt för klimatet och förhoppningsvis kan även sjöfarten tillgodogöras delar av denna produktion. Men det var en del av deras ansökan från början också, säger Fredrik Larsson på Svensk Sjöfart, och tillägger:

– Någonstans behöver de lågsvavliga fossila fartygsbränslena produceras till dess att andra realistiska finns tillgängligt, och det hade väl varit tacknämligt om det hade kunnat ske av ett svenskt företag på svensk mark.