Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Politik | Säkerhet

”Sjöfarten är en prioriterad fråga”

Vid en branschträff för sjöfarten i veckan lyfte infrastrukturminister Anna Johansson (S) bland annat fram sjöfartens betydelse för exporten och jobben. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]r exporten och jobben. 

Representanter från sjöfarten och det övriga maritima klustret träffade vid branschträffen Anna Johansson och tjänstemän från Näringsdepartementet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för att få ta del av pågående aktuell politik.

– Sjöfarten är en prioriterad fråga för regeringen. Och det senaste året har Näringsdepartementet varit aktivt i många frågor inom sjöfarten och det maritima klustret. En stärkt sjöfart är viktig för exporten och jobben, sade infrastrukturminister Anna Johansson, enligt regeringens pressmeddelande.

Flera viktiga beslut

Inom ramen för regeringens maritima strategi har resurserna till forskning förstärkts och beslut har fattats om ett flertal regeringsuppdrag. Bland annat utveckling av kustsjöfarten och inlandssjöfarten samt om kartläggning av exportmöjligheter inom den maritima sektorn, enligt pressmeddelandet där även införandet av tonnageskatten nämns och att det inom FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har tagits flera viktiga beslut nyligen om bland annat datainsamling av koldioxidutsläpp från fartyg globalt, samt om skärpta, globala krav på svavelhalten i marint bränsle.

– Det så kallade sjöfartsinitiativ som nämns i budgetpropositionen för 2016 återfinns nu som en del av den maritima strategin, sade infrastrukturminister Anna Johansson.

Barlastvattenkonventionen

På branschträffen redogjorde även departementets tjänstemän för pågående eller kommande aktiviteter inom området. Exempelvis ska en lagrådsremiss tas fram som rör förenkling för sjöfarten. I Bryssel pågår förhandlingar i rådet om EU-direktiv om passagerarfartygssäkerhet. I Sverige förbereds ett nytt farledsavgiftssystem och förberedelser pågår även med att genomföra ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]