Fotograf: fdecomite

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Politik

Sjöfart högt på EU-agendan när grekerna tar över rodret

1 januari nästa år tar Grekland över ordförandeposten i EU fram till halvårsskiftet. Den grekiska regeringen avser driva ett antal frågor och har offentliggjort en lista med fyra områden som man tänker prioritera.

Dessa områden är tillväxt, jobb och samarbete, fortsatt integration av EU och eurozonen, Migration, gränser och rörlighet samt Maritim politik.

I det sistnämnda ingår självfallet den grekiska paradgrenen sjöfart. Vad det kommer att innebära konkret är inte klart men man skriver att ”huvudtanken är att omdefiniera och starta om EU:s maritima politik i alla avseenden och inte bara begränsa den till frågor rörande tillväxt och utveckling.”

 – Vårt mål är en gemensam europeisk politik i frågor relaterade till en blå, hållbar tillväxt och Grekland kan spela en avgörande roll i detta, sade Panagiotis Mihalos från det grekiska utrikesdepartementet på en sjöfartskonferens på ön Hydra nyligen.