Fotograf: Rikard Engström

Kategori: Ekonomi | Politik | Regelverk

Sjöfart ger 57 miljarder euro till EU:s BNP

Enligt en ny rapport bidrar Europas sjöfart direkt med 57 miljarder euro till EU:s samlade BNP.

Det ekonomiska värdet av europeisk sjöfart har ställts samman i en rapport som presenteras idag på European Shipping Week. Rapporten har utförts av Oxford Economics på uppdrag av Ecsa (European Community Shipowners’ Association). Underlaget för rapporten är 2015 års siffror och de länder som ingår är EU:s 28 medlemsländer plus Norge.

140 miljarder totalt

Rapporten räknar på den europeiska sjöfartsindustrins såväl direkta som indirekta ekonomiska påverkan på EU:s ekonomi, det vill säga dels direkta inkomster från sjöfarten, dels den verksamhet som sjöfarten genererar i leverantörsleden samt hur sjöfartsanställda spenderar sina löner. När rapporten lägger inkomsterna från hela logisitkkedjan och de sjöfartsanställdas konsumtion till siffran är det totala bidraget till BNP 140 miljarder euro för 2015.

Högre produktivitet

Produktiviteten inom den europeiska sjöfarten ligger på 89.000 euro per anställd, vilket är högre än EU-snittet. Omkring fyra femtedelar av de direkt anställda inom sjöfarten finns till sjöss. Rapporten uppskattar att andelen befäl utgör 42 procent och manskap 58 procent av de anställda.

Stabil andel européer

En annan uppskattning från rapportmakarna är att 40 procent av de totalt 516.000 anställda i sjöfarten är EU/EEA-medborgare (EEA står för European Economic Area, dvs EU-länderna samt Norge, Island och Kroatien), vilket ligger i nivå med tidigare beräkningar. 

Ecsa presenterar rapporten idag på European Shipping Week, ett evenemang som pågår i Bryssel under hela veckan och syftar till att höja sjöfartsprofilen inför EU:s beslutsfattare. 

Svensk Sjöfart på plats

Svensk Sjöfart är på plats i Bryssel och Rikard Engström, vice vd med ansvar för näringspolitik, säger till Sjöfartstidningen att han tycker det är bra med stabiliteten som rapporten visar på:

– Det stryker under vikten av sjöfart både på EU-nivå och globalt. Det är klart att man alltid vill ha ökad tillväxt, samtidigt är det bra att siffrorna ligger stabilt, för det visar att vi mäter på rätt sätt. Det kännetecknar sjöfarten som vi ser den också, den är ryggraden i transportsystemet. 

– Omfattningen tyder också på att samhället borde lyfta sjöfartens del i den logistiska försörjningskedjan mer, om man vill nå EU-målen om överflyttning från järnvägar och vägar till sjöfart och utnyttja samhällets totala resurser på ett effektivare sätt.