Sjöfacklig beredskap mot förändrade villkor i Finlandstrafiken

De svenska facken SEKO, Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet, de finska facken Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Sjömansunion samlar sig nu efter uppgifter om att rederier planerar att sätta in fartyg i trafiken mellan Sverige och Finland med andra villkor för de ombordanställda än dem som nu gäller i trafiken. I ett uttalande säger man att man kommer att göra allt för att motverka detta och att fast trafik mellan dessa länder skall bedrivas med villkor i nivå med svensk/finska kollektivavtal. Detta baserar man på Nordiska Transportarbetarefederationens sjöfartspolicy samt ITF:s Atenpolicy.