Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Container | Ekonomi | Folk/företag

”Snabb tillväxt när det gäller kemtanker”

På torsdagen arrangerades årets Executive Meeting i Göteborg. Ett 80-tal intresserade åhörare fick lyssna på ett dussintal talare.   

– De kommande 15 åren kommer vi att ha en större global BNP-tillväxt sett i absoluta siffror än de under de 15 åren dessförinnan. Samtidigt kommer tillväxten för den sjöburna världshandeln att sakta av medan tillväxten för containerhandeln kommer att vara fortsatt stark. 

Det var några av de iakttagelser som Christopher Pålsson och Niklas Bengtsson vid Maritime Insight redogjorde för i ett rasande tempo strax innan lunch på torsdagen, när årets Executive Meeting arrangerades i Göteborg. 

Fyra block

Som namnet antyder riktar sig Executive Meeting till personer på ledande positioner inom shippingklustret, och på plats under torsdagen var ett 80-tal åhörare som fick lyssna på ett dussintal talare från olika delar av branschen. Programmet är uppdelat i fyra olika block med rubrikerna ”Hot topics & macro trends”,  ”Liquid bulk markets”, ”Container & general cargo shipping markets” och ”Global markets for shipbuilding & ships equipment”.

Fortsatt tillväxt

Enligt Christopher Pålsson och Niklas Bengtsson fortsätter även tlllväxten för torrbulkflottan att vara hög, vilket innebär att det kommer att vara ett fortsatt överutbud.

– Det som räddar torrbulkmarknaden på kort sikt är järnmalmen, säger Christopher Pålsson och Niklas Bengtsson, som vidare redogjorde för att flottan för flytande bulk är på väg att återhämta sig. 

– Vi ser en snabb tillväxt när det gäller bland annat kemtanker och produkttanker. 

Stort intresse för Iran 

Under förmiddagen talade även bland Erika Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt den oberoende konsulten Jörgen Svensson, som berättade om det politiska och affärsmässiga läget i Iran, nu när sanktionerna mot landet upphävts. 

– Alla är intresserade av Iran nu, och landet kommer att attrahera utländska investeringar till ett värde av cirka 30 miljarder dollar de närmaste fem åren. De är dock inte intresserade av att arbeta med aktörer som bara vill tjäna egna pengar på Iran och ta pengarna ur landet. Snarare vill de arbeta med aktörer som de kan samarbeta med och själva dra nytta av. Bland annat är de intresserade av att bygga upp nybyggnadsvarv i landet, eftersom de befintliga är så dåliga, säger Jörgen Svensson.