Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning

Sjöbefälsutbildningen firar i Åbo

Aboa Mare i Åbo firade idag sitt 200-årsjubileum med seminarium och mottagning. I dag är Aboa Mare den äldsta yrkesutbildande skolan i Finland.

Jubileumsseminariet fokuserade på kostnadseffektiv och samtidigt miljömässigt hållbar fartygsoperation. Sjökapten och äldre lektor Magnus Winberg presenterade Ecotrain-konceptet, en nyintroducerad kurs som Aboa Mare har tagit fram i samarbete med olika företag inom det maritima klustret. Genom att justera attityder och utnyttja modern teknologi kan avsevärda inbesparingar göras bland annat genom att reducera bunkerförbrukningen.

Seminariets andra föredrag hölls av Risto Gyldén, Senior Azipod Specialst vid ABB Oy Marine Services. Han presenterade en studie som gjorts i samarbete med Aboa Mare om hur Azipod-propulsion kan utnyttjas optimalt vid hamnanlöp med stora kryssningsfartyg. Poddarnas egenskaper kan ge kortare manövreringstid i hamnarna och därmed mer tid till sjöss. Detta möjliggör i sin tur reducering av farten och inbesparingar i bunkerkostnader, var hans budskap till åhörarna, bland dem flera befäl på kryssningsfartyg.

I samband med jubileet skedde också den officiella invigningen av Aboa Mares nya utrymmen i Auriga Port Center. Festtalare var sjökapten Markku Mylly, Executive Director för EMSA.