Fotograf: Destination Gotland

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

SBF stämmer Destination Gotland

Destination Gotland har begått ett avtalsbrott – det menar Sjöbefälsföreningen, som stämmer rederiet och ställer skadeståndskrav på 100.000 kronor.

Det var i april 2014 som Destination Gotland, utan Sjöbefälsföreningens (SBF) inblandning, sade upp det lokala avtalet för tekniska chefer ombord på sina färjor – ett avtal som skulle gälla till 2017. En av anledningarna var för att de skulle kunna effektivisera sin verksamhet för att lägga ett så bra anbud på trafiken som möjligt.

Sades upp utan SBF:s inblandning

Efter att avtalet sagts upp skrev Destination Gotland ett nytt avtal med sina anställda. Ett avtal som SBF inte var med och förhandlade fram. Vilket de borde ha varit med och gjort, menar SBF:s tillförordnade vd Christer Themnér.

– Enligt kollektivavtalet så ska avtal gällande tekniska chefer överenskomnas av parterna för att slutligen godkännas av oss på SBF. Men det har inte hänt i detta fall.

Därför har de nu lämnat in en stämningsansökan med skadeståndskrav på 100.000 kronor till Arbetsdomstolen.

– Vi menar att man borde hållit sig till ingångna avtal tills vi var överens om ett nytt avtal.

Större arbetsbörda

Det som främst skiljer det nya avtalet från det gamla är enligt Christer Themnér att arbetsbördan ökat för befälen.

– Det har ökat med 30-50 dagar per år. Dessutom utan kompensation. Jag är väldigt förvånad att man inte kan hålla sig till kollektivavtalet.

Nästa steg är förberedande förhandlingar i Arbetsdomstolen.

Sjöfartstidningen söker Destination Gotland för en kommentar.