Sjöbefäl fruktar åtal

Tore Forsmo, vd på norska Sjøassurandørernes Centralforening, ger i norska medier uttryck för oro: Sjöbefäl lämnar sina jobb till sjöss av rädsla för att åtal i händelse av en olycka, som de alltid gör sitt yttersta för att undvika. Inte nog med att det är svårt att få tag på tillräckligt med behörigt befäl för att bemanna det ständigt växande antalet fartyg, det är dessutom ofta svårt att behålla de ansvarskännande befäl som finns. Fokus på nolltolerans och ökade miljökrav har gjort befälet väldigt utsatt. Forsmo tar olyckan med Prestige 2002 som exempel. Kaptenen sattes i fängelse trots att fartyget nekades nödhamn. Det är också oroande att mer än hälften av alla olyckor till sjöss orsakas av mänskliga fel. Enligt Forsmo är problemet att få tag i professionella besättningar för att bemanna alla nya fartyg.