Sjätte bogserbåten till SvitzerWijsmuller

SvitzerWijsmuller har tagit leverans av den sjätte bogserbåten från Baltija Shipyard i Klaipeda. ”Svitzer Mull” kommer i slutet av året att ha skotska Greenock i Skottland som hemmahamn. Fram till dess kommer hon att ersätta ”Frigga” i danska vatten, sedan denna har bareboatchartrats av norska Bukser & Bjergning och fått namnet ”Bryteren”. De två S-klassbogserarna ”Skuld” och ”Sigyn” kommer som vanligt att avsegla till Svea Gruva på Svalbard i slutet av maj där de fram till december assisterar Jebsen-gruppens bulkfartyg vid kolgruvan.