Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Etableringsminister Arbetsmarknadsdepartementet Statsråd

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Politik

”Situationen i hamnen är allvarlig”

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över lagstiftningen kring stridsåtgärder. Bakgrunden är den långdragna hamnkonflikten i Göteborg.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har, enligt ett pressmeddelande från regeringen, bidragit till en stark omställningsförmåga och internationell konkurrenskraft samtidigt som reallönerna ökat under drygt två decennier.

Fungerar inte i Göteborg

Regeringen vill fortsätta utveckla modellen så att den ska tjäna Sverige väl också i framtiden, uppger man, men tillägger också att den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn dock är ett exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande.

– Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Jag tänker inte ta ställning för någon part i den pågående konflikten, men den svenska modellen måste självklart kunna fungera också i Göteborgs hamn. Situationen i hamnen är allvarlig och innebär ett hot mot svensk ekonomi och jobben, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i pressmeddelandet.

Regleringskrav

En särskild utredare kommer därför att få i uppdrag att se över reglerna för att vidta stridsåtgärder i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett kollektivavtal. En utveckling där stridsåtgärder vidtas i andra syften än att genomdriva krav på kollektivavtalsreglering och där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder trots att de redan har ett kollektivavtal äventyrar den svenska kollektivavtalsmodellens legitimitet, skriver man i pressmeddelandet.