Sista tankern i jätteserie levererad till Maersk

A.P. Møller-Mærsk har tagit leverans av den sista tankern i den serie R-klassfartyg på 35.000 ton dödvikt som byggts av kinesiska Guangzhou International Shipyard. ”Rosa Mærsk” är det 22:a fartyget i serien som är de största produkttankfartygen någonsin i Maersk-flottan. Några av fartygen har sålts vidare men kontrolleras alltjämt genom joint-ventureföretaget Handy Tankers K/S.I samband med leveransen har bolagets interntidning Mærskpost gjort ett antal beräkningar. I mitten av januari har R-klassfartygen genomfört 1.500 resor och anlöpt hamnar över 3.700 gånger. De har transporterat 40 miljoner ton last, varav 2,4 miljoner ton råolja, 20 miljoner ton tung eldningsolja, 736.000 ton palmolja och 16,5 miljoner ton rena produkter. Av det senare var 7,4 miljoner ton bensin, vilket skulle räcka för att köra en bil 250.000 varv runt jorden vid ekvatorn.Efter leveransen av ”Rosa Maersk” börjar det kinesiska varvet på en serie om fyra kemtankers på 29.999 ton dödvikt.