Kategori: Fartygsaffärer | Fartygsutrustning | Tank

Sista fartyget i Laurins orderbok levererat

Laurin Maritime har tagit leverans av Allegro, en MR IMO II-tanker på 46.070 ton dödvikt byggd av Trogir-varvet i Kroatien. Fartyget är det sista i rederiets nybyggnadsprogram och ytterligare beställningar är kanske inte att vänta inom den närmaste framtiden.

– Visst är nybyggnadspriserna attraktiva nu, men vi vill nog se en något bättre och mer stabil marknadsbild innan vi tar beslut, säger Mikael Laurin, vd för Laurin Maritime.

Rederiet driver i dag en flotta på 18 MR-tankers, varav fem inchartrade. Flottan är modern, och med undantag av de två äldsta har samtliga elva fartyg byggda från 2002 och framåt levererats av Trogir-varvet.