Safetygruppens Calle Ortner leder en brandövning.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Regelverk | Säkerhet

Sista dagen för förlängda certifikat

I morgon torsdag löper den förlängda giltighetstiden ut för de behörigheter och certifikat som regeringen förlängde på grund av pandemin. Trots ett ökat tryck på utbildningsanordnarna menar de att läget är under kontroll.

Restriktionerna under pandemin påverkade bland annat de utbildningsanordnare som arrangerar kurser för sjömän som behöver förnya sina behörigheter. Kurserna genomfördes med färre deltagare samtidigt som en del sjömän hade svårt att komma hem från sina fartyg. Det gjorde att regeringen i olika omgångar fattade beslut om att förlänga giltighetstiden för behörigheter, certifikat och läkarintyg vars giltighetstid skulle löpa ut mellan den 1 april 2020 och 31 maj 2021. Giltighetstiden förlängdes med som mest 15 månader och den sista giltighetsdagen infaller nu den 30 september 2021.

Många utfärdade certifikat i september

Ann Charlotte Lanz är handläggare på Transportstyrelsen. Hon och hennes kollegor har märkt av ett ökat antal frågor om certifikat och behörigheter.

– En del har känt en oro för att kanske inte komma in på någon kurs för att hinna före den sista september. Men vi har också sett en ökning av antalet utfärdade certifikat så många som behövt har kunnat gå kurs, säger hon. 

Ett ökat tryck

Två av landets största utbildningsanordnare är Safetygruppen med verksamhet i både Stockholm och Göteborg, samt Öckerö Maritime Center med verksamhet på Öckerö utanför Göteborg och på Rindö utanför Stockholm. Båda har märkt av ett ökat tryck under de senaste månaderna inför den 30 september.

– Egentligen har vi haft ett högt tryck från det att vaccinationstakten kom igång i våras. Vi har nog aldrig under vår tolvåriga historia haft så många kurstillfällen som nu. Vi gjorde om vårt teoretiska material som e-learning så att en kombinationskurs som tidigare var fyra dagar nu göras på två dagar för att kunna köra fler kursstarter samma vecka, säger Calle Ortner, en av de fyra grundarna av Safetygruppen.

Petter Nystedt, kursansvarig på ÖMC, har samma bild.

– Det har varit ett högt tryck hela våren, vi har kört kurser från måndag till söndag för att hinna. Men jag tycker att rederierna skött det bra, de har varit ute i tid och försökt boka tid samtidigt som deltagarna varit väldigt tålmodiga, säger han.

Blev aldrig panik

Eftersom det inte blivit någon mer förlängning av de gamla behörigheterna har det funnits en oro för att en del inte skulle hinna förnya i tid. Men varken Calle Ortner eller Petter Nystedt ser att det blivit något större problem.

– Vår analys är att det aldrig blev någon sådan panik. Vi har genomfört flera kursstarter varje vecka och det har gjort att vi haft platser kvar. Vi har kunnat skapa fler kurstillfällen så fort det kommit in bokningar och det gjorde bland annat att vi aldrig stängde ner i somras, vi fick ha semestrar i omgångar, säger Calle Ortner.

– Det är nog bara ett fåtal som haft svårt att få ut sina papper i tid. Jag tycker det har gått bra, vi har kunnat sätta upp personer på väntelistor och har ringt upp dem allteftersom det blivit ledigt, säger Petter Nystedt.