Sista containern bärgad från MSC Napoli

Smit Salvage har nu bärgat den sista containern, nummer 2.199, från containerfartyget MSC Napoli som strandsattes i södra England i januari i år efter att ha hamnat i sjönöd. Bärgningsarbetet inleddes med att bränsle och smörjolja pumpades ur vraket. Nu när lasten har lyfts i land med hjälp av pontonkran och pråm inleds den sista fasen: att bärga fartyget från grund och transportera det till reparations- eller upphuggningsvarv. Uppdraget försvåras av att sprickor i skrovet upptäcktes när fartyget var nödställt.