Sillamäe hamn utvidgas västerut

Den 14 november deltog den estniska presidenten Toomas-Hendrik Ilves i byggstarten av en ny vågbrytare i Sillamäe hamn. Byggföretaget Eesti Ehitus kommer på uppdrag av Baltic Chemical Terminal (BCT) att bygga en 1.172 meter lång vågbrytare och 610 meter kaj med ett vattendjup på 10–14 meter. Denna del av hamnen skall färdigställas i december 2007. Projekterad kapacitet för BCT är en miljon ton ammoniak och 500.000 ton flytande gödningsämnen per år. BCT är ett dotterbolag till den ryska kemikaliekoncernen Acron.