Sillamäe hamn öppnar i höst

Sillamäe hamn öppnas under årets tredje kvartal för lasttrafik (ro-ro, container, styckegods, torrbulk och flytande bulk). Djupet i farleden och hamnen gör det möjligt att ta emot alla fartyg som kan gå genom de danska sunden. Hamnbolaget har slutit avtal med operatörer som kommer att bygga terminaler och inleda stuveriverksamhet. Sillamäe Oil Terminal skall bygga en oljeterminal med kapacitet för 150.000 ton i det första skedet. Tankchem bygger en terminal med kapacitet för 46.400 ton flytande kemikalier. Sillgas skall bygga en LPG-terminal med kapacitet för 12.000 ton och General Cargo en för hantering av metaller, trävaror, containrar, ro-ro- och annat styckegods med 20 ha stora lagerplats, järnvägsspår ochlossnings- och lastningsutrustning för vagnar.