Sillamäe hamn får kemikalieterminal

Baltic Chemical Terminal, ett dotterbolag till den ryska kemikaliekoncernen Acron, bygger en terminal för flytande kemikalier i Sillamäe hamn. Årskapaciteten blir en miljon ton ammoniak och 500.000 ton flytande gödningsämnen. Investeringen uppgår till EUR 45–50 miljoner och det tar två och ett halvt år att bygga terminalen. Port of Sillamäe bygger fyra kajer i anslutning till terminalen och ser också möjligheter att inleda direktexport av estniska gödningsämnen i stället för nuvarande export över Ventspils.