Silja på väg att beställa ropaxfartyg

Silja Line har skrivit intentionsavtal med Aker Finnyards omfattande två ropaxfartyg. Ordervärdet är EUR 205 miljoner och leveranser planeras för andra och tredje kvartalet 2007.