Silja beställer ropax

Silja Oy Ab siktar på att förbättra sin lönsamhet genom att bl.a. modernisera flottan. Redan denna höst avser man att beställa ropax-fartyg för linjen Åbo–Stockholm. Helsingforslinjens ”Silja Serenade” och ”Silja Symphony” kommer att uppgraderas i samband med dockning i början av år 2006. Vidare kommer man att rationalisera och utveckla egna säljkanaler och system samt effektivisera fartygsdriften.Till åtgärdsprogrammet, som kallas Silja 50 Action!, hör även att avyttra tonnage som inte ingår i kärnverksamheten. Trafiken med ”Finnjet” lades ned i september och fartyget har hyrts ut som logementsfartyg i USA. Kryssningsfartyget ”Walrus” och ropax-färjan ”Star Wind” kommer att säljas och för ”Silja Opera” diskuteras ännu olika alternativ.Landorganisationens kostnader skall anpassas till en nedbantad verksamhet. Preliminärt uppskattar man att antalet anställda kommer att reduceras med 100–150 personer utöver den personal som berörs av förhandlingarna på ”Finnjet” och ”Silja Opera”. Siljas personal uppgår till totalt ca 3.500 personer.