Fotograf: Lars Höglund, Furetank

Kategori: Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Sigyn i beredskap på Donsö

I väntan på att nybygget Sigrid är fullt operativt kommer kärnavfallsfartyget Sigyn att ligga vid kaj på Donsö, klar att aktiveras om det skulle behövas.

Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) specialfartyg Sigyn har gjort sitt. Under våren transporterade hon sin sista last av radioaktivt avfall. Den 27 april lämnade hon Oskarshamn och satte kurs mot Donsö på västkusten där hon kommer att hållas i beredskap tills nybygget Sigrid kommer. 

Efter leveransen från Frankrike 1982 har Sigyn svarat för transporterna av radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar.

– Sigyn är en riktig trotjänare och hon har fungerat väldigt bra under de här 30 åren i drift. Hon har varit hjärtat i vårt transportsystem och har blivit något av en symbol för företaget, inte minst tack vare turnéerna längs våra kuster och till Almedalen med utställningar för allmänheten, säger SKB:s driftchef Bo Sundman.

Nytt fartyg behövs

Sigyn specialkonstruerades för transporterna av radioaktivt avfall. Eftersom behovet av transporter kommer att vara stort i många år framöver beslöt SKB 2010 att låta bygga ett nytt ersättande fartyg. Under sommaren 2013 kommer nybygget Sigrid att anlända till hemmahamnen Oskarshamn från varvet i Galati i Rumänien. När Sigrid under hösten sättas i reguljär trafik ersätter hon Sigyn fullt ut.

– Sigyn kommer att ligga driftklar vid kaj på Donsö tills vårt nya fartyg är levererat och vi ser att hon fungerar på ett tillfredsställande sätt hösten 2013. Därefter är planen att försöka sälja Sigyn, berättar SKB:s transportchef Ulrika Broman.

Sedan två år tillbaka sköts drift och bemanning av Sigyn av Furetank Rederi AB på Donsö.