Siem Offshore skriver ENI-kontrakt

Norska Siem Offshore har undertecknat ett charterkontrakt med oljebolaget ENI Ghana för de två PSV-fartygen (Platform Support Vessel) Siem Louisa och Sophie Siem. Fartygen kontrakteras för 100 respektive 180 dagar, exklusive optioner. Kontrakten börjar gälla den 16 januari.Siem Louisa och Sophie Siem byggdes 2006 och är på 3.570 dwt.