Shtokmanbeslut uppskjutet för tredje gången

Gazproms beslut om vilka utländska företag som skall få delta i utvecklingen av Shtokmanfältet sköts i veckan upp för tredje gången. Det verkar som om Gazprom blivit indraget i rysk energipolitik. Det finns fem möjliga utländska kandidater, norska Statoil och Hydro, amerikanska Chevron och ConocoPhillips samt franska Total. Gazproms koncernchef Alexey Miller mötte i förra veckan ledningarna för bolagen och dessa skall ha meddelats att priset i rena pengar för att delta kommer att bli högt. Inget av bolagen har ännu kommenterat utspelet. Någon ny deadline för Shtokman finns ännu inte. Ryssland har en ambition att bearbeta västeuropeiska marknader på egen hand, utan inblandning av utländska företag.