Short Sea Promotion Centre Finland riskerar att läggas ner

Kommunikationsministeriet i Finland halverar sin finansiering av Short Sea Promotion Centre (SPC) Finland och äventyrar därmed dess fortsatta verksamhet. Staten har årligen finansierat verksamheten med EUR 112.000 och närlingslivet (rederiföreningarna, hamnförbundet, hamnoperatörer, SKAL och VR-Cargo) med EUR 48.000. I nästa års budgetförslag har kommunikationsministeriet reserverat endast EUR 55.000 för SPC Finland. Styrelsen för SPC Finland konstaterar att verksamheten endast kan säkras till slutet av juni 2007.SPC har verkat i Finland sedan år 2000 och dess uppgift är att främja närsjöfarten. På EU:s initiativ har motsvarande organisationer grundats i 20 länder och EU finansierar verksamheten i inledningsfasen.